"دلایل جهان نهان"

دلیل یقین محکم تو بر وجود ذات الهی گویی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند و این چیزی است که همه ی ما باید آن را بدانیم؛ که ایمان به غیب نه این است که به چیزی ایمان بیاوری که احتمال وجودش اندک است؛ و تمام هستی دال بر وجود الله است
كتاب عقيده و اعجاز

کتاب‌های الكترونيکی – عقيده‌ی اسلامی: 2 - كتاب عقيده و اعجاز

دانلود كتاب عقيده و اعجاز به صورت كامل تعداد صفحات كتاب 685 صفحه عقيده واعجاز: عقیده عبارت است از تصدیق قاطعانه‌، وحدانیت و ربوبیت خداوند و فقط او را عبادت کردن و ایمان آوردن به نام‌های نیک و صفات والای او که این موارد برای

ادامه ی خواندن
تاجر چه زمانی دعوتگر راه خدا است

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 006 – تاجر چه زمانی دعوتگر راه خدا است

تاجر چه زمانی داعی راه خدا است به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار اگر تاجر مسلمان و در تجارتش صادق باشد، راستی اش در تجارت، دعوت به خدا

ادامه ی خواندن
انسان مسئول سه حلقه است

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 005 – انسان مسئول سه حلقه است

انسان مسئول سه حلقه است به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار انسان مسلمان به تنهایی به خاطر امت محاسبه نمی شود. درباره ی دایره ها و حلقه هایی

ادامه ی خواندن
تفاوت میان فطرت وصبغه

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 004 – تفاوت میان فطرت وصبغه

تفاوت میان فطرت و صبغه به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار معنای فطرت به طور دقیق یعنی حق گرا بودن و نه بر حق بودن و فطرت یعنی دوست داشتن

ادامه ی خواندن
روح نیروی محرک انسان است

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 003 – روح نیروی محرک انسان است

روح نیروی محرک انسان است به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار. روح یک نیروی مغناطیسی است. چراغ چه زمانی نورش پایان می یابد؟ در یکی از این

ادامه ی خواندن